+420 567 771 111  |  info@gls-czech.com

+420 567 771 111  info@gls-czech.com

+420 567 771 111  info@gls-czech.com

GLS získala ocenění Společensky odpovědná firma kraje Vysočina za roky 2020-21

Cílem udělovaní ocenění je zvýšení povědomí o problematice společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje mezi organizacemi, jejich zaměstnanci, obchodními partnery a širokou veřejností a prezentace pozitivních příkladů pro ostatní podnikatele.

GLS byla oceněna v kategorii soukromého sektoru již v roce 2017 kdy se účastnila historicky prvního ročníku. Záměrem bylo nejen prezentovat aktivity GLS v této oblasti, ale i motivovat další firmy k následování. O té doby již uplynulo 5 let a GLS pracovala v rámci svého CSR projektu ThinkResponsible dále. V rámci iniciativy ThinkGreen se zasazuje o snižování negativních vlivů balíkové přepravy na životní prostředí, snižuje objem emisí CO2 díky pravidelné obměně vozového parku s důrazem na ekologické aspekty nově pořizovaných vozů a nasazuje do provozu elektrododávky i elektrokola. Emise vzniklé přepravou balíků kompenzuje výsadbou stromů do české krajiny. V rámci iniciativy ThinkSocial podporuje nejen své zaměstnance v rozvoji, ale také vybrané dobročinné a ekologické projekty, například nadační fond Na kole dětem, vánoční projekt Daruj hračku nebo projekt Do práce na kole.

Z tohoto důvodu se GLS znovu přihlásila, aby mohla srovnat svůj pokrok v této oblasti s ostatními a ukázat, že svým závazkům plynoucím z první ceny jsme dostáli i po pěti letech.

GLS získala ocenění Společensky odpovědná firma kraje Vysočina za roky 2020-21

Cílem udělovaní ocenění je zvýšení povědomí o problematice společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje mezi organizacemi, jejich zaměstnanci, obchodními partnery a širokou veřejností a prezentace pozitivních příkladů pro ostatní podnikatele. GLS byla oceněna v kategorii soukromého sektoru již v roce 2017 kdy se účastnila historicky prvního ročníku. Záměrem bylo nejen prezentovat aktivity GLS v této oblasti, ale i motivovat další firmy k následování. O té doby již uplynulo 5 let a GLS pracovala v rámci svého CSR projektu ThinkResponsible dále. V rámci iniciativy ThinkGreen se zasazuje o snižování negativních vlivů balíkové přepravy na životní prostředí, snižuje objem emisí CO2 díky pravidelné obměně vozového parku s důrazem na ekologické aspekty nově pořizovaných vozů a nasazuje do provozu elektrododávky i elektrokola. Emise vzniklé přepravou balíků kompenzuje výsadbou stromů do české krajiny. V rámci iniciativy ThinkSocial podporuje nejen své zaměstnance v rozvoji, ale také vybrané dobročinné a ekologické projekty, například nadační fond Na kole dětem, vánoční projekt Daruj hračku nebo projekt Do práce na kole. Z tohoto důvodu se GLS znovu přihlásila, aby mohla srovnat svůj pokrok v této oblasti s ostatními a ukázat, že svým závazkům plynoucím z první ceny jsme dostáli i po pěti letech.

Kategorie:

GLS získala ocenění Společensky odpovědná firma kraje Vysočina za roky 2020-21

Cílem udělovaní ocenění je zvýšení povědomí o problematice společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje mezi organizacemi, jejich zaměstnanci, obchodními partnery a širokou veřejností a prezentace pozitivních příkladů pro ostatní podnikatele. GLS byla oceněna v kategorii soukromého sektoru již v roce 2017 kdy se účastnila historicky prvního ročníku. Záměrem bylo nejen prezentovat aktivity GLS v této oblasti, ale i motivovat další firmy k následování. O té doby již uplynulo 5 let a GLS pracovala v rámci svého CSR projektu ThinkResponsible dále. V rámci iniciativy ThinkGreen se zasazuje o snižování negativních vlivů balíkové přepravy na životní prostředí, snižuje objem emisí CO2 díky pravidelné obměně vozového parku s důrazem na ekologické aspekty nově pořizovaných vozů a nasazuje do provozu elektrododávky i elektrokola. Emise vzniklé přepravou balíků kompenzuje výsadbou stromů do české krajiny. V rámci iniciativy ThinkSocial podporuje nejen své zaměstnance v rozvoji, ale také vybrané dobročinné a ekologické projekty, například nadační fond Na kole dětem, vánoční projekt Daruj hračku nebo projekt Do práce na kole. Z tohoto důvodu se GLS znovu přihlásila, aby mohla srovnat svůj pokrok v této oblasti s ostatními a ukázat, že svým závazkům plynoucím z první ceny jsme dostáli i po pěti letech.